fandi

hadist tentang pelit=kikir

1. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik
daripada tangan yang di bawah
(penerima). (HR. Bukhari)

2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah
hati (dermawan). Sesungguhnya Allah
menuntun tangannya jika dia terpeleset
(jatuh). Seorang pemurah hati dekat
kepada Allah, dekat kepada manusia dan
dekat kepada surga. Seorang yang bodoh
tapi murah hati (dermawan) lebih disukai
Allah daripada seorang alim (tekun
beribadah) tapi kikir. (HR. Ath-Thabrani)

3. Barangsiapa melakukan pemborosan
(royal dan tabdzir) maka Allah akan
mencegahnya dari perolehan (rezekiNya).
(HR. Asysyihaab)

4. Tidak akan berkumpul dalam hati
seorang hamba kekikiran dan keimanan.
(HR. Aththalayisi)

5. Jauhilah kekikiran. Sesungguhnya
kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-
umat) sebelum kamu. (HR. Muslim)

6. Kemurahan hati adalah dari (harta)
kemurahan hati dan pemberian Allah.
Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah
hati kepadamu. (HR. Ath-Thabrani)